Kviz 6

Results

#1. Koja evropska država ima najveću fizičku aktivnost svog stanovništva? / Коя европейска страна има най-висока физическа активност на населението си?

#2. Pedesetih godina prošlog veka peščane oluje su često zamračivale nebo nad Pekingom. Kako je Kina rešila ovaj problem? / През 50-те години на миналия век пясъчните бури често затъмнявали небето над Пекин. Как Китай спира този процес?

#3. Šta od sledećeg se ne može reciklirati? / Кое от изброените не се рециклира?

#4. Pre 100 godina, osoba iz srednje Evrope posedovala je u proseku 180 stvari. Koliko stvari danas poseduje prosečan čovek? / Преди 100 години човек от Централна Европа е притежавал средно 180 артикула. Колко неща притежава обикновеният човек днес?

#5. Koja vrsta putovanja se smatra održivim turizmom? / Какъв вид пътуване се счита за устойчив туризъм?

#6. Koja od sledećih zemalja postiže najviše i u najkraćem mogućem roku globalne ciljeve održivog razvoja? / Коя от следните държави постига възможно най-високите и най-кратките глобални цели за устойчиво развитие?

#7. Šta je glavni razlog gubitka vode u velikim gradovima? / Каква е основната причина за загубата на вода в големите градове?

#8. Kako možemo poboljšati kvalitet vazduha? / По какъв начин бихме могли да подобрим качеството на въздуха?

#9. Koliko ljudi na planeti Zemlji ima pristup čistoj vodi? / Колко хора на планетата Земя имат достъп до чиста вода?

#10. Koje godine će svaka četvrta osoba biti zadešena nestašicom vode? / През коя година всеки четвърти човек ще бъде засегнат от недостиг на вода?

finish