Bикторина

На тази страница можете да намерите викторини за целите на устойчивото развитие и да проверите знанията си.

Bикторина 1 –  започнете тест

Bикторина 2 – започнете тест

Bикторина 3 – започнете тест

Bикторина 4 – започнете тест

Bикторина 5 – започнете тест

Bикторина 6 – започнете тест