Aкадемия по цели за устойчиво развитие

Околна среда – Сърбия

Отговорно потребление – Сърбия

Добро здраве – 3-та цел на устойчивото развитие

Посланик на опазването на околната среда в Сърбия

Околна среда

Отговорно потребление

Здравославен начин на живот

Посланик на културата от Сърбия

Посланик Здравословен начин на живот в България

Посланик Здравословен начин на живот

Спортен посланик от Сърбия

Програма 2030 – Цел 17. Партньорство към целите

Програма 2030. – Целта 9. Индустрия, иновации и инфраструктура

Програма 2030 – Цел 7 Достъпна и възобновяема енергия

Програма 2030 – Цел 6. Чиста вода и канализация

Програма 2030 – Цел 5. Равенство между половете

Програма 2030 – Цел 4. Качествено образование

Посланик Отговорно потребление в България

Програма 2030 – Цел 2. Свят без глад

Програма 2030 – Цел 1. Свят без бедност

Екологична журналистика и екологични медии

Отговорното потребление и отпадъците

Отговорното потребление и разхищението на храна

Отговорното потребление и водните ресурси

Здравословен начин на живот

Предприемачеството и целите за устойчиво развитие – младежкото предприемачество, като механизъм за постигане на Целите за устойчиво развитие в България II

Предприемачеството и целите за устойчиво развитие – младежкото предприемачество, като механизъм за постигане на целите за устойчиво развитие в България

SDG 13,14, 15 – Екология – Как нашето поведение помага за постигането на Целите за устойчиво развитие

Как нашето поведение може да помогне за постигането на Целите за устойчиво развитие – Здравословен начин на живот

Отговорно потребление на енергия и ресурси

Отговорно потребление – как нашето поведение може да помогне на постигането на Целите за устойчиво развитие

Отговорно потребление- Кои са основните предизвикателства пред човечеството, които Целите за устойчиво развитие се опитват да преодолеят?

Индустрията на красотата и нейното бъдеще – Как се изхвърлят бутилките?

Екология – Кои са основните предизвикателства пред човечеството, които Целите за устойчиво развитие се опитват да преодолеят?

Предприемачество и цели за устойчиво развитие – Младежкото предприемачество като механизъм за постигане на целите за устойчиво развитие в Сърбия

Здравословен начин на живот – Кои са основните предизвикателства пред човечеството, които Целите за устойчиво развитие се опитват да преодолеят?

Интересни факти от Сърбия по темата за рециклирането и отговорното потребление

Кои са основните предизвикателства пред човечеството, които целите на устойчивото развитие се опитват да преодолеят? – Интервю с Лука Обрадович, доброволец на Асоциацията по опазване на околната среда

Кои са отговорните институции в България за постигането на Целите за устойчиво развитие? – национални доклади, проблеми и други.

Какво са Целите за устойчиво развитие и защо са важни?

Отговорни институции за целите на устойчивото развитие в Сърбия – Дневен ред 2030

ЦУР 3 – Добро здраве – Здравословен начин на живот – Физическа активност

ЦУР 3 – Добро здраве – Здравословен начин на живот – Хранене

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ?