Купувайки големи количества плодове, зеленчуци и други храни с по-кратък срок на годност, се случва те да се развалят и да се наложи да бъдат изхвърлени. Редица компании организират кампании за ограничаване на разхищението на храна, като предлагат продукти с кратък срок на годност на намалени цени.

Информираността на потребителите относно сроковете на годност и разликите между „най-добър до“ и „консумирай до“ са много важни, когато говорим за отговорно потребление.

В сайта на Европейската Комисия се публикуват новини свързани с хранителните отпадъци, както и насоки как да спрем пилеенето на храна. Според представени от ЕК данни всяка година около 1/3 от произведените храни по света, равни на 1,3 млрд. тона се губят или пилеят. Пилеенето е причислено към цялата верига на доставки от селското стопанство до крайното домашно потребление. Средно един човек изхвърля 173 килограма храна, а 170 млрд. тона въглероден диоксид се емитират при производството и изхвърлянето на храна. В Европейския съюз се генерират 88 млн. тона хранителни отпадъци всяка година, най-много отпадъци от храни се образуват от краткотрайните продукти, като плодове и зеленчуци.

Дания отбелязва най-големи успехи в борбата срещу разхищаването на храна в ЕС. Само за пет години страната е успяла да намали с 25% количеството изхвърляни хранителни продукти. Създателите на мобилното приложение „Прекалено добро за хвърляне“, което помага на потребителите да закупуват от магазини и ресторанти различни храни на намалени цени – хляб, сладкиши, ястия. Във Франция е приет специален закон срещу разхищението на храна. Във Великобритания е създадено специално приложение, което цели ограничаване на хвърлянето на хранителни продукти – To Good To Go. В статията си озаглавена „Нека спасим храната от боклука. Всеки може да даде своя принос“, „Дойче Веле“ дава примери за оползотворяването на отпадъците, както и превенцията на изхвърлянето на хранителни отпадъци в редица европейски страни.

В България, добър пример за ограничаване на разхищението на храна е Българската хранителна банка. Тя осигурява превръщането на излишната и годна храна в ресурс за различни социални програми за хранително подпомагане на хора в нужда. Тя е и първият, регистриран в страната, оператор на хранителна банка и е надежден партньор на компаниите от хранителната индустрия в усилията им за намаляване на разхищението на храна. Ежеседмично храната, осигурена от Българска хранителна банка за различни програми достига до над 8 000 души, а годишно храната осигурена от фондацията подпомага над 20 000 души.