Насърчаването на устойчивото потребление сред младите потребители се превърна в ключов приоритет в различни области като образование за устойчиво развитие, психология на околната среда и политика за потребителите. Младите хора, показват интерес към екологичната консумация, като това само по себе си се превръща в мода. Младите потребители избират продукти, които се произвеждат в страната им, пазаруват по екологичен и интелигентен начин – например използват чанти за пазаруване за многократна употреба, повторно използват опаковките на някои продукти или пазаруват в „наливни“ козметични магазини.

През последните години устойчивото потребление все повече се обхваща от научни изследвания. От голямо значение е отношението на младите потребители към тази тема, това показват изследвания публикувани в Researchgate – „Устойчиво потребление сред младите потребители“ и „Измерване на устойчивото потребителско поведение на младите потребители“, както и „Устойчиво потребление и начин на живот при децата и младежите в градовете“ – проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Потреблението и производството в световен мащаб са движеща сила на световната икономика и се основават върху употребата на природната среда и ресурсите по начин, който има разрушителни въздействия върху планетата. Потреблението на водни ресурси, енергия, производството и доставянето на храна, както и други фактори оказват въздействие върху природата. Цел 12 от Целите за устойчиво развитие на ООН се фокусира върху правилното и отговорно потребление.

На 22- ри март се отбелязва Световния ден на водата. Правилното ѝ използване би имало благоприятен ефект върху промяната на целия климат. Грийнпийс публикува свой доклад относно информация за състоянието на водните ресурси. Проведено от тях проучване сочи, че в Европа много райони са застрашени от безводие. Само 3 % от водата в света е питейна и би могла да бъде употребявана за производство на храна, напитки, за къпане, пране и почистване. Прекомерната употреба на питейната вода застрашава още повече хората в бъдеще. Употребата на питейна вода от заводи, по неправилен начин, загубата на вода в градовете поради лошата инфраструктура допълнително усложняват ситуацията в световен мащаб.

Според Грийнпийс:

  • Нуждата от вода в света се увеличава с 1% годишно от 1980 г. насам, като се очаква потреблението ѝ да се увеличи от 20 до 30% над текущото ниво до 2050 г.
  • 3 от 10 души в света нямат достъп до безопасна вода за пиене.
  • В 8 от 10 домакинства, предимно жените и момичетата са отговорни за набавянето на вода, в случаите, когато достъпът до нея е извън жилището.
  • Над 68 милиона души (2017 г.), са били принудени да напуснат домовете си и са се сблъскали с изключителни трудности при намирането на питейна вода.