Европейската комисия стартира кампания в цяла Европа, фокусирана върху темата за здравословния начин на живот за всички възрасти. Кампанията е под наслов HealthyLifestyle4All и цели да подобри здравето на европейските граждани. Свързвайки спорта и активния начин на живот със здравни, хранителни и други политики, тази двугодишна кампания включва гражданско общество, неправителствени организации, национални, местни и регионални власти и международни организации. Целите на кампанията са свързани с:

  • Повишаване на информираността за здравословния начин на живот сред всички поколения;
  • Оказване на подкрепа за по-лесен достъп до спорт, физическа активност и здравословно хранене, със специален акцент върху включването и недискриминацията за достигане до групите в неравностойно положение и включването им в дейностите;
  • Насърчаване на глобален подход в политиките и секторите, свързващ храната, здравето, благосъстоянието и спорта.

През последните години се наблюдава цялостен ръст в търсенето на „здравословни“ храни и напитки. Според проучване направено между младежи на възраст 18-24 години младите хора искат повече подкрепа и съвети за активния начин на живот и начините за по-здравословно хранене. Според последното проучване на Евробарометър почти половината от европейците никога не спортуват, като делът постепенно се увеличава през последните години. Само 1 от 7 души на възраст 15 или повече години яде поне пет порции плодове или зеленчуци дневно, докато 1 от 3 не яде никакви плодове или зеленчуци всеки ден. Здравословният начин на живот допринася за намаляване на честотата на редица незаразни заболявания. Например, установен факт е, че над 40% от раковите заболявания са предотвратими и нездравословното хранене и заседналият начин на живот са важни определящи фактори.

От друга страна спортът е признат за укрепване на имунната система, помага за подобряване на психичното здраве и ни учи на важни ценности за приобщаване и участие. На ниво ЕС Комисията подкрепя насърчаването на физическата активност чрез финансова подкрепа с програмите Erasmus+, Horizon Europe и EU4Health.

В този контекст Европейската Комисия публикува План за действие срещу детското затлъстяване, достъпен е на английски език и в него са описани дейности за превенция и стимулирането на физическа активност при децата.

Проект в сферата на здравословния начин на живот, който може да бъде даден за добър пример по отношение на здравословния начин на живот е Best-ReMaP. Best-ReMaP е общоевропейскa съвместнa дейнoст, която се стреми да допринесе за подобряване на качеството на храната, доставяна на гражданите на Европа, като улеснява обмена и тестването на добри практики относно: наблюдението и анализа на това как храната, която хората консумират, се променя на европейско и национално ниво, следи за разпоредбите за търговията с храни и напитки за деца, както и доставката на храни от публични органи за образователни институции, заведения за социални грижи и др.

Друг проект в сферата на здравословното хранене е A European Action on Whole Grain partnerships фокусиран върху пълнозърнестите храни и тяхното въздействие върху здравето на хората. Организират се конференции, семинари, игри, лятно училище и др. с цел популяризиране на положителните ефекти от консумирането на пълнозърнести храни.

Добър пример в развитието на културата за здравословен начина на живот може да бъде даден с проект EUPAP фокусиращ се върху шведския модел и добри практики за физическа активност по лекарско предписание. В платформата са качени образователни ресурси по темата за спорта и активния живот, както и полезни насоки.

В подкрепяните инициативи от страна на Европейската комисия е и провежданата всяка година от 23 до 30 септември Европейската седмица на спорта, която насърчава по-активен и по-здравословен начин на живот сред милиони хора в Европа и извън нея. Видео за инициативата е достъпно ТУК. Друга популярна инициатива са наградите BeActive.