Икономическият растеж, околната среда и здравето са едни от най-важните аспекти на устойчивото развитие. В днешно време начинът на живот все повече се оценява като един от най -важните фактори, влияещи върху здравето. Тъй като увеличението на разходите за здравеопазване е важен проблем за устойчивото развитие, от съществено значение е обществото да бъде стимулирано да подобри навиците си, свързани със здравето, и да се насърчи здравословният начин на живот в подкрепа на устойчивото развитие. 

Тъй като концепцията за устойчивостта стана широко разпространена, броят на потребителите, предпочитащи продукти, които няма да навредят на околната среда и здравето им, нараства до голяма степен. Тези потребители са чувствителни както към своето здраве, така и към състоянието на околната среда.  

Добра практика на Европейско ниво свързана със здравословния начин на живот е от Великобритания и „Food revolutionary day“, кампания организирана от Джейми Оливър – световно известният готвач. Денят на хранителната революция е кампания насочена към всеки, който вярва, че всяко дете трябва да има достъп до здравословна храна независимо от това къде живее. Целта е да бъде намалено детското затлъстяване до 2030 година. Чрез тази кампания в държавните училища се налагат принципи за обедните менюта – да предлагат питателна и екологична храна и да бъдат ограничени пържените и нездравословни храни. Организацията на Джейми Оливър се бори и за ограничаване на рекламите (телевизионни и интернет) на храни с вредно съдържание и наситени мазнини. Цел на фондацията е включването на образователни часове в учебната програма насочени към храната, нейното приготвяне от здравословни продукти и по здравословен начин. От организацията е  организирала петиция, насочена към Г20 (20-те най-развити страни в света и представители на ЕС), която е насочена към въвеждането на здравословните часове по приготвяне на храна, петицията е подписана от 1,662,052 лица от 180 държави.  

Провеждат се редица глобални проучвания на общественото мнение с фокус върху здравословния начин на живот и постигане на целите за устойчиво развитие. Такова проучване е проведено през октомври 2020 година (в разгара на пандемията от COVID-19). Изследвани са 27 страни и мнението на гражданите относно  здравето и устойчивият живот. Проучването е подкрепено от страна на големи организации защитаващи живота, здравето и природата и от различни бизнес сфери. Доклад от проучването е достъпен – ТУК.  

Според Световната здравна организация здравето е състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или увреждания. Здравословният начин на живот осигурява опазване и грижа за собственото ни здраве и здравето на околните. Той включва: здравословно хранене, здравословен двигателен режим, въздържане от употреба на психоактивни вещества, добро психично здраве и всички те са взаимосвързани.  

Българската платформа за международно развитие е разработила материал, който обхваща темата за здравето и здравословния начин на живот. Информация за докладът може да бъде намерена ТУК. 

В YouTube е публикуван видеоклип с TED Talks – мотивационни речи по темата за Цел за устойчиво развитие 3, видеоклипът е достъпен ТУК. включително и съвети как да живеем здравословно ТУК. 

През 2017/2018 година младежките делегати към ООН от България започват национална кампания под наслов „Спорт за развитие“, като фокусът е поставен върху спортът, като способ за постигане на целите за устойчиво развитие и по-конкретно  цел номер 3. Повече информация за кампанията е достъпна – ТУК. 

Здравословният начин на живот на хората помага за намаляването на претоварването на здравните системи и болничната помощ особено в след появата на COVID-19. Полагането на усилия и мотивацията за здравословен начин на живот (хранене, физическа активност, психично здраве и др.) биха повишили качеството на живот и благосъстоянието на гражданите.