Осигуряването на здравословен живот и насърчаването на благосъстоянието на хората от всички възрасти е от съществено значение за устойчивото развитие 

По данни на Евростат от проведено „Европейско здравно интервю“ – 65,5 % от българите определят здравословното си състояние, като добро или много добро, като данните за Швеция например показват, че там процентът е 79,6 %. Относителния дял на българите, които нямат регулярна физическа активност извън работното място е 82,7%. Страната ни се нарежда на последно място според проучването по показателя за ежедневната консумация на плодове, като 35,5 % от българите отговарят положително. Данните показват, че при увеличаване на възрастта и консумацията на плодове се увеличава, докато при младите хора  (15-24 години) само 19.7% консумират плодове ежедневно.  

Изследването посочва, че 44.6 % от българите са с наднормено тегло. С възрастта процентът на хората с наднормено тегло се увеличава. По отношение на физическата активност данните показват, че 82.7% от населението на страната не е имало регулярна физическа активност извън работното място.  

Макар да се наблюдават положителни тенденции в промяната на начина на живот на хората в страната, напредъкът не е достатъчен. Жените в страната водят по-здравословен живот във всички показатели, с изключение на извънработната физическа активност.  

В страната все повече се наблюдава тенденция за организирането на кампании за безплатни медицински прегледи. Неправителствени организации инициират кампании за популяризиране на превантивни мерки по отношение на здравето.  

На 1 октомври  се отбелязва Месеца на борба с рака на гърдата. Националния дворец на културата в София бива осветен в розово по случай началото на кампанията и свързаните с нея информационна и профилактична кампания, която включва безплатни прегледи за жени през целия месец.  

На 29 септември се отбелязва Световният ден на сърцето, който в страната е съпроводен с поредица от безплатни прегледи на различни локации в страната с цел подобряване на осведомеността, превенцията и контрола на сърдечно-съдовите заболявания.  

На интернет страницата на Министерство на здравеопазването в България е създадена специална секция, която да информира гражданите за здравословния начин на живот. На страницата са достъпни видео, аудио и текстови материали за информиране и разнообразието от профилактики на здравето, за които гражданите имат възможност да се информират. Порталът е разделен на седем теми – информирани и здрави, хранене и метаболизъм, околна среда, тютюнопушене и други зависимости, профилактика на социално-значими заболявания, профилактика на заразни заболявания и орално здраве.  

Относно продължителността на живота на граждани, средната продължителност на живота в добро здравословно състояние на жените в България е 67,5, за мъжете тези години са 64 по данни на Евростат.  

Спешните здравни ситуации като COVID-19 представляват глобален риск и са показали критичната нужда от готовност на здравните системи, които трябва да отговорят на извънредния натиск. Поради възникването на пандемията здравният сектор показа своята значимост и нуждата от полагане на ефективни мерки за подобряване на работата на системата, но и подчерта значението на индивидуалната гражданска отговорност.  

В световен мащаб борбата с изкореняването на някои от смъртоносните болести като малария, предоставянето на качествени медицински грижи, майчиното и детското здраве, осигуряването на здравословна среда на живот и борбата с различните видове зависимости, са основните предизвикателства, с които Целите за устойчиво развитие опитват да се справят.