Посланици

Посланик на опазването на околната среда в Сърбия

Посланик на културата от Сърбия

Посланик Здравословен начин на живот в България

Посланик Здравословен начин на живот

Спортен посланик от Сърбия

Посланик Отговорно потребление в България