Ambasadori

Ambasador zaštite životne sredine

Ambasador kulture – Srbija

Ambasador životne sredine – Bugarska

Ambasador zdravog životnog stila – Bugarska

Ambasadorka zdravog životnog stila – Srbija

Ambasadorka za odgovornu potrošnju i proizvodnju – Bugarska