Sprovođenje Ciljeva održivog razvoja podrazumeva napredak za sve zemlje i ljude, uz podršku drugima i bez nanošenja štete drugima. Ciljevi održivog razvoja mogu se realizovati samo uz snažnu opredeljenost za globalno partnerstvo i saradnju. Iako je u periodu 2011 – 2014. godine zvanična pomoć razvijenih zemalja za razvoj porasla za 66%, zbog humanitarnih kriza do kojih su doveli sukobi ili elementarne nepogode i dalje je potrebno obezbediti finansijske resurse i pomoć. Mnogim zemljama potrebna je zvanična pomoć za razvoj za podsticanje rasta i trgovine.

Agenda 2030 potvrđuje opredeljenost razvijenih zemalja da izdvajaju 0,7 % bruto društvenog dohotka za pomoć zemljama u razvoju. Ovaj cilj, koji je postavljen pre više decenija, do sada je uspevao da postigne mali broj zemalja.

Današnji svet je povezaniji nego ikada ranije. Bolja dostupnost tehnologije i znanja bitna je za razmenu ideja i unapređenje inovacije. Politike koordinacije, koje zemljama u razvoju služe kao pomoć u otplati duga, i promovisanje investicija u najnerazvijenijim zemljama nužne su za postizanje održivog rasta i razvoja.

Saradnja u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja podrazumeva partnersku odgovornost i solidarnost, razmenu znanja i ekspertiza, korišćenje ispravnih ekoloških tehnologija, efikasniju finansijsku politiku, usklađivanje standarda merenja rezultata, usaglašavanje carinskih politika, promociju međunarodne trgovine.

Cilj je unaprijediti saradnju na liniji sjever-jug i jug-jug kroz podršku nacionalnim planovima za postizanje svih ciljeva. Promovisanje međunarodne trgovine i pomoć zemljama u razvoju da povećaju izvoz, elementi su postizanja univerzalnog i pravičnog trgovinskog sistema koji počiva na pravilima, korektnosti i otvorenosti i koristi svima.

Jačanje globalne solidarnosti jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

17.1. Mobilisati resurse za unapređenje domaćih kapaciteta za prikupljanje poreza

Pojačati mobilizaciju domaćih resursa, između ostalog i preko međunarodne podrške za zemlje u razvoju, kako bi se unapredili domaći kapaciteti za prikupljanje poreza i ostalih prihoda.

Indikatori: Ukupni državni prihodi kao udeo u BDP-u, prema izvorima. Udeo nacionalnog budžeta koji se finansira iz domaćih poreza.

17.2. Mobilisati finansijska sredstva za potrebe zemalja u razvoju

Mobilisati dodatna finansijska sredstva iz višestrukih izvora za potrebe zemalja u razvoju.

Indikatori: Strane direktne investicije, zvanična razvojna pomoć i saradnja jug-jug, kao udeo u ukupnom nacionalnom budžetu. 

17.3. Investirati u najmanje razvijene zemlje

Usvojiti i primeniti planove promovisanja investiranja za najmanje razvijene zemlje.

Indikatori: Broj zemalja koje usvajaju i sprovode promovisanje investiranja za najmanje razvijene zemlje.

17.4. Pomoći zemljama u razvoju da postignu održivost dugova

Pomoći zemljama u razvoju da postignu dugoročnu održivost dugova kroz koordinisane politike usmerene kao očuvanju načina za finansiranje dugova, otpis dugova i restrukturiranje dugova na primeren način i baviti se spoljnim dugovima visoko zaduženih siromašnih zemalja kako bi umanjile posledice dugovanja.

Indikatori: Otplata duga kao udeo u izvozu robe i usluga

17.5. Promovisati održive tehnologije u zemljama u razvoju

Promovisati na pozitivnim osnovama razvoj, prenos, širenje i difuziju ekološki ispravnih tehnologija u zemlje u razvoju, uključujući koncesionalne i preferencijalne osnove, a prema uzajamnom dogovoru.

Indikatori: Ukupan iznos odobrenog finansiranja za zemlje u razvoju za promovisanje, prenos i širenje ekološki ispravnih tehnologija.