Istorija je pokazala, a savremeno doba potvrdilo – bez primene novih znanja i slobodnog protoka ideja, ljudi i robe nema napretka. To pravilo posebno je važno kada je u pitanju održivi razvoj. Održivo investiranje u infrastrukturu i inovacije je ključan pokretač privrednog rasta i razvoja. Imajući u vidu da više od polovine svetske populacije danas živi u gradovima, masovni transport i obnovljivi energenti sve više dobijaju na značaju, kao i rast novih privrednih grana, informacionih i komunikacionih tehnologija.

Više od 4 milijarde ljudi u svetu još uvek nema internet, a 90% ih živi u zemljama u razvoju. Proglašavajući digitalizaciju za prioritet i razvijajući infrastrukturu koja je za to potrebna, Srbija je na listi 126 zemalja Globalnog indeksa inovativnosti od 2017. do 2018. napredovala sedam mesta.

Tehnološki napredak takođe je ključan za iznalaženje trajnih rešenja za ekonomske i ekološke izazove, kao što su otvaranje novih radnih mesta i promovisanje energetske efikasnosti. Promovisanje održivih privrednih grana i investicije u naučno istraživanje i inovacije predstavljaju bitne načine podsticanja održivog rasta.

Agenda 2030 se zalaže za primenu novih saznanja i digitalizacije u cilju korišćenja ekološki ispravnih tehnologija, podršku inovativnom preduzetništvu, posebno malih i srednjih preduzeća, smanjenje troškova transporta. Primenom ovih mera efikasnije bi se koristili prirodni resursi i stvorile veće šanse za jednako kvalitetan život svih ljudi bez obzira gde žive.

9.1. Razvijati održive, otporne i inkluzivne infrastrukture

Razviti kvalitetnu, pouzdanu, održivu i otpornu infrastrukturu, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, kako bi se podržali ekonomski razvoj i ljudsko blagostanje, sa fokusom na jeftinom i jednakom pristupu za sve.

Indikatori: Udeo ruralnog stanovništva koje živi u krugu od 2 km od puta koji je funkcionalan tokom cele godine. Obim putničkog i teretnog transporta, prema vrsti transporta.

9.2. Povećati pristup finansijskim uslugama i tržištima

Povećati pristup malih industrijskih i ostalih preduzeća finansijskim uslugama, posebno u zemljama u razvoju, što obuhvata i povoljne kredite, povećati njihovu integraciju u lance vrednosti tržišta.

Indikatori: Udeo malih industrijskih preduzeća u ukupnoj dodatoj vrednosti prerađivačke industrije. Udeo malih industrijskih preduzeća koja imaju kredit ili kreditnu liniju.

9.3. Unaprediti sve industrije i infrastrukture kako bi postale održive

Do 2030. unaprediti infrastrukturu i prilagoditi industrije kako bi postale održive, uz veću efikasnost u korišćenju resursa i većim usvajanjem čistih i ekološki ispravnih tehnologija i industrijskih procesa, pri čemu će sve zemlje preduzeti aktivnosti u skladu sa svojim odgovarajućim kapacitetima.

Indikatori: Emisije CO2 po jedinici stvorene dodate vrednosti.

9.4. Poboljšati razvoj domaće tehnologije i industrijsku diversifikaciju

Podržati razvoj domaće tehnologije, istraživanja i inovacije u zemljama u razvoju, uključujući osiguranje pogodnog okruženja u pogledu politika za, između ostalog, industrijsku diversifikaciju i dodatnu vrednost roba.

Indikatori: Udeo dodate vrednosti stvoren u srednje i visoko tehnološkim industrijama u odnosu na ukupnu dodatu vrednost.

9.5. Univerzalni pristup informacionim i komunikacionim tehnologijama

Značajno povećati pristup informacionim i komunikacionim tehnologija i uložiti napore da se obezbedi univerzalan i priuštiv pristup internetu u najmanje razvijenim zemljama.

Indikatori: Udeo stanovništva obuhvaćenog mobilnom mrežom, prema tehnologijama.