U periodu od 1990. do 2010. godine, broj ljudi koji imaju električnu energiju porastao je za 1,7 milijardi, sa porastom broja stanovnika u svetu, rašće i tražnja za jeftinim energentima. Globalna ekonomija, koja počiva na fosilnim gorivima i povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte drastično menjaju naš klimatski sistem. Posledice se vide na svakom kontinentu.

Međutim, došlo je do nove inicijative za podsticanje korišćenja alternativnih energenata u 2011. godini, obnovljivi energenti činili su više od 20% proizvedene električne energije u svetu. Međutim, svaka peta osoba i dalje nema električnu energiju, a s obzirom na rast potražnje, moraće doći do značajnog povećanja proizvodnje obnovljive energije u celom svetu.

Za razliku od milijardu ljudi u svetu, 99% stanovnika Srbije ima struju. Ali, u ukupnoj potrošnji energije u Srbiji, energija koja se proizvodi iz obnovljivih izvora u 2018. godini čini 23%, dok ostale evropske zemlje dostižu mnogo veće procente.

U okviru planiranih promena, u Srbiji je 2014. godine osnovan Budžetski fond za energetsku efikasnost, a zahvaljujući podsticajnim merama uvedenim 2010. godine do 2018. je izgrađeno 222 objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Agenda 2030 zalaže se za jeftino i dostupno snabdevanje i za povećanje onog dela električne energije koja se proizvodi iz obnovljivih izvora – vetra, sunca, vode, termalnih izvora, biomase i biogasa. Time se u proizvodnju električne energije uključuju lokalni proizvođači i mala i srednja preduzeća, obezbeđuju nova radna mesta i smanjuje zagađenje životne sredine i globalno zagrevanje, a cena električne energije postaje stabilnija.

7.1. Univerzalni pristup modernim energetskim izvorima

Do 2030. obezbediti univerzalni pristup jeftinim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama.

Indikatori: Udeo stanovništva koje ima pristup električnoj energiji. Udeo stanovništva koje se prvenstveno oslanja na čista goriva i tehnologije.

7.2. Povećati globalni deo obnovljive energije

Do 2030. značajno povećati udeo obnovljive energije u globalnom energetskom miksu.

Indikatori: Udeo obnovljive energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.

7.3. Udvostručiti stopu poboljšanja energetske efikasnosti

Do 2030. udvostručiti globalnu stopu poboljšanja energetske efikasnosti.

Indikatori: Energetski intenzitet meren kroz primarnu energiju i BDP.

7.4. Promovisati pristup istraživanju, tehnologiji i investicijama u čistu energiju

Do 2030. unaprediti međunarodnu saradnju kako bi se olakšao pristup istraživanju i tehnologiji čiste energije, uključivajući obnovljivu energiju, energetsku efikasnost i naprednu i čistiju tehnologiju fosilnih goriva, promovisati investiranje u energetsku infrastrukturu i tehnologiju čiste energije.

Indikatori: Tokovi međunarodnih finansijskih sredstava ka zemljama u razvoju kao podrška istraživanjima čiste energije i razvoju i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, uključujući hibridne sisteme.

7.5. Proširiti i unaprediti energetske usluge u zemljama u razvoju

Do 2030. proširiti infrastrukturu i unaprediti tehnologiju za snabdevanje modernom i održivom energijom za sve u zemljama u razvoju, a posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju, državama u razvoju koje nemaju izlaz na more, u skladu sa njihovim programima podrške.

Indikatori: Ulaganja u energetsku efikasnost kao udeo u BDP-u i iznos stranih direktnih investicija i finansijskih transfera za infrastrukturu i tehnologiju za usluge održivog razvoja.