Odgovorna potrošnja je vezana kako za korišćenje različitih dobara tako i za korišćenje resursa u njihovoj proizvodnji. Veliki problem potrošnje je povezan sa stvaranjem otpada, uključujući otpad koji bi se mogao reciklirati. U Bugarskoj se otpad prikuplja po principu trokomponentnog sistema. Papirna i kartonska ambalaža se odlaže u plavi kontejner, stakleni otpad se sakuplja u zeleni kontejner, a plastika se prikuplja u žuti kontejner. U pojedinim kvartovima prestonice postavljeni su i komposteri za organski otpad. Planirano je organizovanje odvoza otpada, jer se određenim danima u nedelji odvoze različite vrste otpada, na primer, četvrtkom se čisti kućni otpad za koji se ne koriste posebni kontejneri.

Prema podacima Ecopack-a – organizacije za oporabu ambalažnog otpada, koja opslužuje 2.551 miliona stanovnika u 81 opštini, zahvaljujući uspostavljenom sistemu odlaganja otpada sačuvano je 497.787 stabala, 263.398 kilovata energije (dinamička vrednost), 1.217.052 litara vode za piće (dinamička vrednost vode za piće). ) i 125.289 barela nafte. Kompanija organizuje niz akcija – „Stari papir za novu knjigu“, „Knjige za smeće“ i podržava edukativni centar i školu reciklaže. Brojni obrazovni resursi za nastavnike, učenike, malu decu i roditelje dostupni su na veb stranici kompanije.

Izveštaj Dojče velea predstavlja nemački sistem odvojenog prikupljanja, koji postoji od 1990. godine. Nemačka je 2006. godine, zahvaljujući samo reciklaži ambalažnog otpada, smanjila emisiju ugljen-dioksida za 1,7 miliona tona. Najnovija istraživanja pokazuju da u Nemačkoj preko 90 odsto stanovništva odvaja otpad. U Holandiji, na primer, oko 85% otpada se reciklira i reciklira ili ponovo koristi. Takođe doprinosi i primena, na regionalnom nivou, politika kao što je „platiš taksu za smeće prema tome koliko generišeš“. Opštine u Holandiji brinu o upravljanju otpadom i prikupljanju materijala koji se može reciklirati, a organizacije za upravljanje otpadom plaćaju uslugu.

Švedska je lider u inteligentnim pristupima reciklaži otpada. Zemlja napreduje do te mere da stručnjaci planiraju da izvrše pravu ekološku revoluciju. U praksi, samo 1% otpada u Švedskoj se više ne reciklira. Svo preostalo smeće u ovoj skandinavskoj zemlji se iskorišćava i pretvara u energiju za privredu. Reciklaža otpada u Švedskoj je već toliko efikasna da zemlja prihvata otpad iz drugih zemalja kako bi ga pretvorila u dodatnu energiju. Švedska prima više od 800.000 tona otpada godišnje, a reciklaža proizvodi dovoljno energije za snabdevanje oko 25.000 domaćinstava i grejanje 950.000.

Statistički podaci o otpadu u Evropi dostupni su na veb stranici Eurostata. Postoje grafikoni i brojke koje pokazuju nivo stvaranja i prerade otpada u različitim državama članicama EU.