Evropska komisija je pokrenula kampanju širom Evrope koja se fokusira na zdrav život za sve uzraste. Kampanja je pod nazivom HealthiLifestile4All i ima za cilj unapređenje zdravlja građana Evrope. Povezujući sport i aktivan stil života sa zdravstvenim, ishranom i drugim politikama, ova dvogodišnja kampanja uključuje civilno društvo, nevladine organizacije, nacionalne, lokalne i regionalne vlasti i međunarodne organizacije. Ciljevi kampanje se odnose na:

  • Podizanje svesti o zdravim stilovima života među svim generacijama;
  • Pružanje podrške za lakši pristup sportu, fizičkoj aktivnosti i zdravoj ishrani, sa posebnim akcentom na inkluziju i nediskriminaciju za dosezanje ugroženih grupa i njihovo uključivanje u aktivnosti;
  • Promovisanje globalnog pristupa politikama i sektorima koji povezuju hranu, zdravlje, dobrobit i sport.

Poslednjih godina došlo je do ukupnog povećanja potražnje za „zdravom“ hranom i pićima. Prema istraživanju sprovedenom među mladima od 18 do 24 godine, mladi žele više podrške i saveta o aktivnom načinu života i zdravim navikama u ishrani. Prema poslednjem istraživanju Evrobarometra, skoro polovina Evropljana se nikada ne bavi sportom, a udeo se poslednjih godina postepeno povećava. Samo 1 od 7 osoba starijih od 15 godina jede najmanje pet porcija voća ili povrća dnevno, dok 1 od 3 ne jede voće ili povrće svaki dan. Zdrav način života doprinosi smanjenju incidencije niza nezaraznih bolesti. Na primer, ustanovljeno je da se preko 40% karcinoma može sprečiti i da su nezdrava ishrana i sedentarni način života važne determinante.

S druge strane, sport je prepoznat po tome što jača imuni sistem, pomaže u poboljšanju mentalnog zdravlja i uči nas važnim vrednostima za inkluziju i učešće. Na nivou EU, Komisija podržava promociju fizičke aktivnosti kroz finansijsku podršku kroz programe Erazmus+, Horizon Europe i EU4Health.

U tom kontekstu, Evropska komisija je objavila Akcioni plan protiv gojaznosti dece, koji je dostupan na engleskom jeziku i opisuje aktivnosti za prevenciju i promociju fizičke aktivnosti kod dece.

Projekat iz oblasti zdravog života koji se može dati kao dobar primer u pogledu zdravog života je Best-ReMaP. Best-ReMaP je panevropska zajednička akcija koja nastoji da doprinese poboljšanju kvaliteta hrane koja se isporučuje građanima Evrope omogućavanjem razmene i testiranja dobre prakse o: praćenju i analizi kako se hrana koju ljudi jedu menja na evropskom i nacionalnom nivou , prati odredbe o prometu hrane i pića za decu, kao i snabdevanje hranom organa javne vlasti obrazovnih ustanova, ustanova socijalne zaštite i dr.

Još jedan projekat u oblasti zdrave ishrane je Evropska akcija za Whole Grain partnerstvo, fokusiran na integralne žitarice i njihov uticaj na zdravlje ljudi. Organizuju se konferencije, seminari, igre, letnje škole itd. u cilju promovisanja pozitivnih efekata konzumiranja celog zrna.

Dobar primer u razvoju kulture zdravog života može biti EUPAP projekat koji se fokusira na švedski model i dobre prakse za fizičku aktivnost na recept. Na platformi su postavljeni edukativni resursi na temu sporta i aktivnog života, kao i korisna uputstva.

Evropska nedelja sporta Evropske komisije, koja se održava svake godine od 23. do 30. septembra, jedna je od inicijativa koje podržava Evropska komisija i promoviše aktivniji i zdraviji način života među milionima ljudi u Evropi i šire. Video za inicijativu dostupan je OVDE. Još jedna popularna inicijativa je BeActive Avards.