Ekonomski rast, životna sredina i zdravlje su neki od najvažnijih aspekata održivog razvoja. Danas se način života sve više ceni kao jedan od najvažnijih faktora koji utiču na zdravlje. Kako je povećanje izdataka za zdravstvo važno pitanje za održivi razvoj, neophodno je podstaći društvo da poboljša svoje zdravstvene navike i da promoviše zdrav način života kao podršku održivom razvoju.

Kako je koncept održivosti postao široko rasprostranjen, broj potrošača koji preferiraju proizvode koji neće štetiti životnoj sredini i njihovom zdravlju ubrzano raste. Ovi potrošači su osetljivi i na svoje zdravlje i na stanje životne sredine.

Dobra praksa na evropskom nivou vezana za zdrav život je iz Velike Britanije i „Food revolutionary day“, kampanje koju organizuje Džejmi Oliver – svetski poznati kuvar. Food Revolution Day je kampanja namenjena svima koji veruju da svako dete treba da ima pristup zdravoj hrani, bez obzira gde žive. Cilj je smanjenje gojaznosti kod dece do 2030. godine. Ovom kampanjom nameću se principi za jelovnike za ručak u državnim školama – da se ponudi hranljiva i organska hrana i da se ograniči pržena i nezdrava hrana. Organizacija Džejmija Olivera takođe se bori da ograniči reklamiranje (na televiziji i Internetu) hrane sa štetnim sadržajem i zasićenim mastima. Cilj fondacije je da u nastavni plan i program uključi nastavnu nastavu usmerenu na hranu, njeno pripremanje od zdravih proizvoda i na zdrav način. Organizacija je organizovala peticiju namenjenu G20 (20 najrazvijenijih zemalja sveta i predstavnicima EU), koja ima za cilj uvođenje zdravog vremena kuvanja, peticiju je potpisalo 1.662.052 ljudi iz 180 zemalja.

Sprovodi se niz globalnih istraživanja javnog mnjenja sa fokusom na zdrav život i postizanje ciljeva održivog razvoja. Takva studija je sprovedena u oktobru 2020. godine (na vrhuncu pandemije COVID-19). Ispitano je 27 zemalja i mišljenja građana o zdravlju i održivom životu. Studiju podržavaju velike organizacije koje štite život, zdravlje i prirodu i iz različitih oblasti poslovanja. Izveštaj sa studije dostupan je – OVDE.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti. Zdrav način života obezbeđuje zaštitu i brigu o sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih. Uključuje: zdravu ishranu, zdravo vežbanje, apstinenciju od psihoaktivnih supstanci, dobro mentalno zdravlje i sve su međusobno povezane.

Bugarska platforma za međunarodni razvoj razvila je materijal koji pokriva temu zdravlja i zdravog načina života. Informacije o izveštaju možete pronaći OVDE.

Na Jutjubu je postavljen video sa TED Talks – motivacioni govori na temu Cilj održivog razvoja 3, video je dostupan OVDE. uključujući savete o tome kako da živite zdravo OVDE.

U 2017/2018, delegati mladih u UN iz Bugarske pokrenuli su nacionalnu kampanju pod nazivom „Sport za razvoj“, sa fokusom na sport kao način za postizanje ciljeva održivog razvoja, a posebno cilja broj 3. Više informacija o kampanji je dostupno – OVDE.

Zdravi stilovi života pomažu u smanjenju zagušenja u zdravstvenim sistemima i bolničkoj nezi, posebno nakon COVID-19. Ulaganje napora i motivacija za zdrav način života (ishrana, fizička aktivnost, mentalno zdravlje i sl.) povećali bi kvalitet života i blagostanje građana.