Održivi razvoj i odgovorne prakse postale su vruća tema u Srbiji poslednjih godina, nakon globalne zabrinutosti zbog klimatskih promena. Međutim, svest javnosti o ekološkoj prihvatljivosti i dalje je relativno niska. Štaviše, u svetlu usvajanja novog nacionalnog Zakona o klimatskim promenama i nove Nacionalne strategije upravljanja otpadom, postoji očigledna potreba da se kontinuirano radi na podizanju svesti i promeni ponašanja građana (posebno u oblasti ‘3R koncepta’smanjiti, ponovo koristiti, reciklirati) kako bi doprineli postizanju ne samo nacionalnih ciljeva već i ciljeva održivog razvoja (SDG) Agende UN 2030. S obzirom na to da sortiranje i recikliranje otpada nisu obavezni u Srbiji (prema Ministarstvu zaštite životne sredine , razvrstava se samo 5-7% otpada), građani često zanemaruju važnost, koristi i posljedice takvih radnji. Imajući sve navedeno na umu, ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti javnosti o dve važne teme: upravljanje otpadom/recikliranje i odgovorno/zeleno ponašanje potrošača.

Američka ekološka organizacija Rare, 2019. godine objavljuje analizu o tome koliko različiti postupci na individualnom nivou mogu doprineti ublažavanju klimatskih promena. Jedan od interesantnijih zaključaka ove studije ukazuje na potencijal regulisanja prehrambenog sektora, naročito u odnosu na standardne metode „zelenog” ponašanja svakog od nas. Tako su se aktivno recikliranje (gde je to moguće), prelazak na LED osvetljenje i hibridna vozila uz instalaciju krovnih solarnih panela — zajedno — pokazali duplo manje efikasnim u suzbijanju emisije ugljen-dioksida u odnosu na biljnu ishranu i smanjenje prehrambenog otpada.

Obratite pažnju kako na funkcionalnost uređaja, tako i na njegovu energetsku efikasnost.Odgovarajući uređaj omogućava racionalno korišćenje električne energije i umanjuje potrošnju. Pri kupovini novog uređaja, vodite računa o:

  • Veličini uređaja koja će odgovarati broju članova domaćinstva (broju korisnika);
  • Vrsti uređaja s obzirom na učestalost korišćenja;
  • Oznaku energetskog razreda i prosečnu potrošnju električne energije pri korišćenju uređaja. Skala energetskih razreda iskazana je slovima: „A“ – „B“ – „C“ – „D“ – „E“ – „F“ – „G“;
  • Energetski najefikasniji aparati i uređaji, sa najmanjom prosečnom potrošnjom električne energije su uređaji i aparati sa oznakama: „AAA“, „AA“, „A“ i „B“. Kada kupujete aparate kao što su televizor ili monitor, važno je da obratite pažnju na potrošnju u režimu “spreman za rad“ (“Stand by“) . Novi aparati imaju vidljivo označenu potrošnju;
  • Pametan izbor je kupovina uređaja sa oznakom „energetske zvezdice” – ENERGY STAR (takvi uređaji su u grupi sa najmanjom potrošnjom električne energije).

U Srbiji imamo još doaćinstava koji se  „greju na struju“ i za mnoge je širok pojam koji obuhvata sve – od etažnog grejanja na struju do TA peći. Važan faktor koji utiče na cenu i isplativost ove vrste grejanja je površina objekta koja se greje, kao i mogućnost početnih ulaganja.

Sve je više onih koji zbog mogućnosti kontrolisane potrošnje (grejanje se, po potrebi,  pali/gasi, pojačava/smanjuje), kao i zbog isplativosti na duži rok (investicija isplaćuje sama sebe kroz nekoliko godina na uštedama) prelaze na grejanje na struju.

Ukoliko nemate drugu opciju grejanja osim grejanja na struju i uređaja koji koriste električnu energiju, onda izaberite TA peć, jer će vas najmanje koštati. Njena osnovna komparativna prednost je u tome  što akumulira toplotu u jeftinoj tarifi (noću), a emituje toplotu tokom čitavog dana. Ipak, tokom zime jedna TA peć, čak i kada je racionalno koristite, potroši oko 60% ukupne električne energije jednog domaćinstva. TA peć punite samo noću kada je električna energija četiri puta jeftinija.

Savet: Bez obzira na odabrani sistem grejanja, ni najbolji modus grejanja neće dati željene efekte ukoliko na objekat nije instalirana kvalitetna stolarija. Obavezno, između ostalog, proverite da li vrata i prozori dobro dihtuju.