Pojedinačno preispitivanje životnog ciklusa proizvoda pomaže u postizanju cilja 12. Male akcije, kao što je prelazak sa alkalnih na punjive baterije, donele bi pozitivnu razliku. Smanjenje bacanja hrane i kupovina samo prave količine takođe bi imalo pozitivan efekat. Informacije o količini bačene hrane i preduzetim akcijama za smanjenje rasipanja hrane mogu se pronaći na veb stranici Evropske komisije.

Kompanije podržavaju domaćinstva u smislu mogućnosti smanjenja bacanja hrane. Lidl je napravio niz korisnih saveta od kuvara koje svako može da prati kako bi poboljšao planiranje potrošnje, pravilnu ishranu i ograničavanje bacanja hrane. Video „Nedeljni marketinški saveti” pruža korisne smernice za pametnu kupovinu i „Saveti za čuvanje proizvoda” – gde se nalaze smernice za bolje skladištenje naše hrane i mogućnost duže konzumacije.

Organizovana nedelja zelene akcije traje od ponedeljka, 4. oktobra do nedelje, 10. oktobra 2021. godine, to je globalna kampanja za promociju održive potrošnje. Svake godine u oktobru, organizacije širom sveta preduzimaju zajedničke akcije za promovisanje zajedničkog cilja – odgovorne potrošnje. Platforma pruža dobre primere koje svako može da prati kako bi doprineo cilju 12 – Odgovorna potrošnja. Nedelja zelene akcije želi da unapredi međukulturnu deljenje deljenjem dobrih primera i znanja.

Centar znanja o ciljevima održivog razvoja, sa svoje strane, kreira korisnu SHERPA aplikaciju koja će se koristiti za postizanje cilja odgovorne potrošnje sa fokusom na održive domove.

WWF kreira „Priručnik o potrošnji papira“ koji se fokusira na odgovornu potrošnju. Sadrži korisne smernice za radnje koje se mogu preduzeti da bi bili odgovorni potrošači.

BlueLink – Mreža za građansku akciju objavljuje korisne članke vezane za odgovornu potrošnju i deli dobre strane primere koje svi mogu primeniti u praksi. Oni takođe stvaraju klub anonimnih odgovornih korisnika, koji ima za cilj razmenu ideja između učesnika.

Ecocentric Foundation kreira platformu „Potroši! – obilasci grada za odgovornu potrošnju“, teme u platformi su vezane za odgovornu potrošnju i imaju za cilj da informišu mlade o korisnim i efikasnim akcijama koje bi mogli da preduzmu.

Dečji TV program „Cartoon network“ na svom sajtu stvara platformu namenjenu deci mlađeg uzrasta. Platforma Climate Champions objavljuje svakodnevne izazove koji se mogu ispuniti.

Zero Waste Sofia je blog kreiran kao asistent u održivom urbanom načinu života. Blog objavljuje zanimljive i korisne članke i smernice za održivu potrošnju.

Bugarska industrija piva je jedna od najodgovornijih industrija u zemlji. U vezi sa promocijom odgovorne potrošnje svojih potrošača, Unija pivara u Bugarskoj napravila je CO2 kalkulator pomoću kojeg svako može da izračuna ugljenični otisak svoje potrošnje piva, kao i da proveri koliko emisija ugljenika može da uštedi recikliranjem piva. pakovanje.