Dobrodošli na još jedan blog posvećen ciljevima održivog razvoja, ovoga puta u drugačijoj formi. Došli smo na ideju da napišemo jedan zanimljiv tekst u obliku intervjua! Predstavićemo iz  ugla sagledavanja o ekologiji nekoga ko je učestvovao na SDG projektu kao volonter.

Luka Obradović je dugo aktivan u organizacijama civilnog društva u Srbiji. Prvo iskustvo je stekao u Omladini  JAZAS-a Kragujevac, kao vršnjački edukator za prevenciju nasilja na internetu. Ima 20 godina i student je Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Trenutno se nalazi u Mariboru na Erasmus studentskoj mobilnosti u trajanju jednog semestra. Njegov omladinski rad je počeo projektom SAFE SURFING koju je organizovala Omladina JAZAS-a Kragujevac. Nakon toga postao je član organizacije koju sam kasnije predstavljao na Svetioniku znanja. Prvi put kao učesnik, drugi put kao koordinator grada Kragujevac. Zatim tamo je čuo dosta o ekologiji i usledio je poziv  za učešće na projektu SDG koji je još uvek u toku. U međuvremenu je postao član ekološkog udruženja i ubrzo je otišao na jedan internacionalni projekat u Turskoj kao predstavnik organizacije.

Kako navodi Luka za njega je SDG ili ciljevi održivog razvoja to je zapravo agenda koju su Ujedinjene nacije sastavile radi unapređenja održivog razvoja u svetu. Njen naziv je Agenda 2030. jer je njome predviđeno da svi ciljevi budu ostvareni do te godine. Agenda sadrži 17 ciljeva koji su vezani prvenstvo za ekologiju a govore i o ljudskim pravima i odnosima, napredku civilizacije.

Na projektu SDG na kome je bio  jedan od predstavnika za Srbiju pored naše zemlje učesnici su bili: Nemačka, Belorusija, Indija, Malavi i Karibska ostrva( Barbados, St. Lucija). Projekat je koncipiran tako da svaka zemlja iz svog ugla prezentuje zadati cilj za tu nedelju. Na primer ako je tema život na zemlji triod šest zemalja spremaju prezentacije dok ostale tri zemlje to rade na sledećem sastanku za drugu temu. Neke od tema koje su do sada radili: Kvalitetno obrazovanje, život na zemlji i u vodi, čista voda i sanitarni uslovi,dostupna i obnovljiva energija, rodna ravnopravnost.

Luka kaže da za njega je  najveći izazov  tema od svih cilj 6- čista voda i sanitarni uslovi. Zato što po njegovom mišljenju to je jedna od glavnih i gorucih tema što se tiče čovečanstva. Svega 3% ljudi na planeti zemlji ima pristup čistoj vodi za piće od toga je 80% zamrznuto na Antarktiku i Arktiku. Svaka treća osoba na planeti ima pristup čistoj vodi za piće, dok dve od pet osoba nemaju pristup čistoj vodi za pranje ruku! Pominje se cifra od oko jedne milijarde ljudi koji ne koriste toalete. Problem su i otpadne vode koje sve više zagađuju vodotokove tako da su eksperti došli do zaključka da 2050. godine da će svaka četvrta osoba biti pogođena nestašicom vode. Ovo su neki zvanični podaci koje su nam organizatori prezentovali. Pošto Srbija nije prezentovala ovu temu mi smo slušali druge zemlje. Najviše nam se svidela Nemačka prezentacija, jer je govorila o preteranom trošenju vode u manufakturnoj proizvodnji. Pominjali su cifre koje se koriste u proizvodnji odeće (farmerica, majici, košulja…) Cifre na godišnjem nivou idu i do jednog miliona litara po fabrici! Tek kada vidite ovaj podatak shvatite zapravo koliko mi bezveze koristimo vodu i time ugrožavamo nas opstanak na zemlji.