Ciljevi održivog razvoja (COR) Agende 2030 zvanično su stupili na snagu 1. januara 2016. Nakon usvajanja rezolucije na UN samitu u septembru 2015. Radi se o globalnoj razvojnoj agendi za period nakon 2015. U narednih 15 godina se od država potpisnica očekuje da mobilišu sve resurse kako bi iskorenili siromaštvo, borili se protiv nejednakosti i našli odgovore na klimatske promene. Ciljevi održivog razvoja, poznati i kao globalni ciljevi proistekli su iz Milenijumskih ciljeva razvoja i prepoznaju da borba protiv siromaštva ide ruku pod ruku sa ekonomskim rastom i industrijalizacijom, ciljaju na brojne društvene potrebe uključujući zdravlje, obrazovanje, socijalnu zaštitu i zdravu životnu sredinu i zajednice otporne na klimatske promene. 

Pored toga što su važne institucije koje prate ciljeve održivog razvoja, navodimo koje su strategije odrađene do sada,a pored toga i navodimo relevantne i odgovrne institucije za tu strategiju. 

SPISAK OBRAĐENIH STRATEGIJA:

 1. Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (Ministarstvo pravde)
 2. Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji (Ministarstvo pravde)
 3. Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine (Ministarstvo pravde)
 4. Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine (Ministarstvo pravde)
 5. Strategija za smanjenje smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine (Ministarstvo pravde)
 6. Strategija zaštite od požara za period od 2012. do 2017. godine (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 7. Strategija policije u zajednici (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 8. Nacionalna strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. Godine (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 9. Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 10. Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 11. Strategija za upravljanje migracijama (Komesarijat za izbeglice i migracije)
 12. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 13. Strategija protiv trgovine ljudima posebno ženama i decom i zaštita žrtava od 2017 do 2022 (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 14. Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave)
 15. Strategija o stručnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave)
 16. Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave)
 17. Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. Godine (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republički sekretarijat za javne politike)
 18. Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015. do 2018. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave)
 19. Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. Godine (Ministarstvo finansija)
 20. Program reformi upravljanja javnim finansijama (Ministarstvo finansija)
 21. Program reforme poreske uprave (Ministarstvo finansija)
 22. Fiskalna strategija RS (Ministarstvo finansija)
 23. Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u periodu 2017-2020 godine (Ministarstvo finansija)
 24. Prostorni plan Republike Srbije (Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastukture)
 25. Program ekonomskih reformi (Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija)
 26. Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije za period od 2011. godine do 2020. Godine (Ministarstvo privrede)
 27. Strategija za podršku i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti (Ministarstvo privrede)
 28. Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. Godine (Ministarsvto trgovine, turizma i telekomunikacija)
 29. Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije (Vlada Republike Srbije, Ministarstvo privrede)
 30. Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2016. do 2020. Godine (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)
 31. Strategija razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. Godine (Ministarsvto trgovine, turizma i telekomunikacija)
 32. Strategija razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. Godine (Ministarsvto trgovine, turizma i telekomunikacija)
 33. Program za unapređivanje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing business za period 2017-2018. Godine (Vlada Republike Srbije)
 34. Nacionalna strategija razvoja energetike do 2025. godine, sa projekcijom do 2030. Godine (Ministarstvo rudarstva i energetike)
 35. Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije (Ministarstvo rudarstva i energetike)
 36. Treći akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period od 2016 do 2018 (Ministarstvo rudarstva i energetike)
 37. Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2016. do 2034. godine (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)