Čuli ste za Ujedinjene nacije, koliko nam je jasno čime se one zapravo bave? UN su razvile novu globalnu Agendu 2030, u kojoj je definisano 17 Ciljeva održivog razvoja. Ciljeve održivog razvoja, takođe poznati i kao globalni ciljevi?! Ti ciljevi predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve. Važno je razumeti da su to izlistani ciljevi sa kojima se vodimo kako bi poboljsali život na planeti Zemlji.  Ciljevi održivog razvoja prevashodno treba da doprinesu smanjenju siromaštva, kao i nejednakosti i nepravde, uz to da utiču na uzroke i minimalizuju posledice klimatskih promena.

Zašto su važni mladoj osobi ciljevi održivog razvoja?

Živimo u vremenu digitalnog doba, gde odrastamo sa ekspanzijom industrije, i koliko su dobre, nekada nismo ni svesni šta nam oduzimaju i koje su nus pojave. Kako bi se sprovodili programi i razni projekti potrebno je da prate potrebe okruženja. često i potrebe ljudi koji su sami izvor nastalih problema u okruženju. 

Šta to u prevodu za tebe znači kao mladu osobu? Važno je da se informišeš o ciljevima i na koji način se oni dostižu u tvojoj zemlji, i u tvom mestu, jer ako zajedno ne učinimo da nešto promenimo, ti ćeš biti ta/taj koji će ovde živeti sa zagađenom vodom, vazduhom, siromaštvom, neadekvatnim obrazovanjem, bez mogućnosti za dostojanstvenim radom i drugim problemima koji će ostati ako ne uradimo nešto da ih rešimo.  Agenda 2030 nije fokusirana samo na zemlje u razvoju već na sve države, jer je globalna saradnja neophodna da bi se ovi ciljevi ostvarili. A zar nije dobro krenuti iz svog dvorišta i prvo odatle počistiti đubre?! 

Kako može tebi biti korisno?

Imaš ideje koje se mogu uklapati u dole navedene ciljeve, uvek možeš da pitaš nas  (Timočki omladinski centar) da li ima neki aktuelni konkurs na kom mogu da se aktivniraju manje grupe i da naučite kako se aplicira da se radi nešto zanimjivo na lokalu. Vaša ideja je samo vaša, zašto da ostane mašta ako možete da sprovedete u delo i da imate strava osećaj jer radite nešto dobro za sredinu, a ujedno i sebe. Na taj način učite i stičete jedno novo iskustvo, saznajete o novim projektima koji su aktelni i dobijate nove ideje, a tu je naravno i deo druženja i upoznavanja novih ljudi. Što da ne, i razmena za mlade u inostranstvu, koje su vrlo dostupne i moguće bilo kome ko ima volju da se razvija. Kada čujete druge mlade koji su prošli razna iskustva, verujemo da čete se i zainteresovati da vi krenete da se upoznajete sa temamo koje će vama da pašu. A na ovom sajtu će te naći još zanimljivih tekstova i kvizova koje će vam pomoći da više naučite o Ciljevima održivog   razvoja.

Ciljevi održivog razvoja su:

 1. Svet bez siromaštva: okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima;
 2. Svet bez gladi: okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu;
 3. Dobro zdravlje: obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija;
 4. Kvalitetno obrazovanje: obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja;
 5. Rodna ravnopravnost: postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice;
 6. Čista voda i sanitarni uslovi: obezbediti sanitarne uslove i pristup pijaćoj vodi za sve;
 7. Dostupna i obnovljiva energija: osigurati pristup dostupnoj, poudanoj, održivoj i modernoj energiji za sve;
 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast: promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve;
 9. Industrija, inovacije i infrastruktura: izgraditi prilagoljivu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i podsticati inovativnost;
 10. Smanjenje nejednakosti: smanjiti nejednakost između i unutar država;
 11. Održivi gradovi i zajednice: učiniti gradoce i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim;
 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja: obezbediti održive oblike potrošnje i proizvodnje;
 13. Akcija za klimu: preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica;
 14. Život pod vodom: očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse;
 15. Život na zemlji: održivo upravljati šumama, cuzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i sprečiti uništavanje biodiverziteta;
 16. Mir, pravda i snažne institucije: promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima;
 17. Partnerstvom do cilja: učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj.

A ono što bi bilo značajno da nakon svih budućih tekstova, i naravno nakon ovoga. kažete nam šta ste naučili tako što ćete testirati svoje znanje u kvizovima.